11 octubre 2007
Primera valoració de CiU del projecte de TAV a la ciutat de Girona
Convergència i Unió ha fet una primera anàlisi del projecte de TAV a la ciutat de Girona elaborat pels tècnics de l'Estat i en treu unes primeres conclusions que vol fer públiques:

1. El projecte presentat és tècnicament acceptable però encara no és el projecte que Girona necessita, especialment en alguns punts concrets que, de no resoldre's a temps i de forma òptima, poden generar problemes durant les obres i deixar una herència que perjudiqui la ciutat. Els punts principals, no únics, que cal corregir, aclarir i/o vigilar, són els següents.

1.1. Hem d'aconseguir modificar el traçat a la zona de l'estació de mercaderies per tal que aquest espai pugui revertir a la ciutat.

1.2. És urgent posar-nos a treballar, conjuntament també amb els sectors socials de la ciutat, la reordenació del trànsit afectat per les obres.

1.3. És imprescindible canviar el tractament que té el desviament i endegament del riu Güell, tant la tècnica a usar com l'arranjament de l'entorn i la connexió amb la llera natural

1.4. Els sistemes de ventilació de la futura estació d'autobusos, dels pàrquings i de l'estació subterrània, ara per ara no previstos, i els plans de seguretat, també per definir.

1.5. El sistema de via: hem d'exigir que es canviï el que està previst per un altre que impedeix que es notin vibracions a l'exterior cada vegada que passa un tren.

1.6. És inacceptable el plantejament que el projecte fa de les rutes per on han de circular els milers de camions que han de dur les terres extretes fins als abocadors previstos. En cap cas hem de deixar que passin per l'interior de la ciutat, com sí que preveu ara el projecte del ministeri.

2. L'Ajuntament de Girona, que no és ni el redactor ni l'executor ni el director de l'obra, té, no obstant, una responsabilitat històrica: la de vetllar perquè de la correcció tècnica es passi a l'excel·lència. Només l'acció municipal podrà fer que un projecte tècnicament viable, que compleix els requisits del Ministeri, esdevingui també un projecte òptim de ciutat i per a la ciutat del segle XXI. En aquest sentit reclamem la figura d'un comissionat o comissionada municipal que es dediqui exclusivament a l'obra, que sigui l'interlocutor ordinari i que tingui accés a la informació en temps real per poder mantenir la ciutat informada.

3. En la responsabilitat històrica que té l'Ajuntament per passar de la correcció a l'excel·lència, Convergència i Unió reitera el seu compromís de contribuir-hi exercint amb responsabilitat i rigor el paper d'oposició, que no és incompatible amb la voluntat de consens que sempre ha declarat en aquest tema.

4. No és un bon precedent per mantenir el consens el retard a l'accés al projecte que han tingut la majoria de grups municipals, excepte el del PSC. El PSC no pot gestionar sol aquest projecte, i les modificacions que caldrà fer-hi així com el seguiment i la vigilància exigeixen el concurs i la complicitat de tots els grups municipals del consistori, que han de poder accedir a la informació en igualtat de condicions que el grup del PSC.

5. S'ha d'accelerar al màxim la informació a donar als ciutadans i l'obertura de l'oficina d'informació. Cal, a més, obrir un espai web específic on l'Ajuntament vagi donant informació regular i on el ciutadà pugui trobar les respostes a les preguntes més freqüents

6. La seguretat de l'obra està tècnicament garantida i en aquest sentit ens felicitem pels esforços de tothom per tal de generar confiança tant en les tècniques constructives triades com en la vigilància de l'obra. Si les obres s'executen adequadament i el control de les administracions afectades és diligent, la construcció del TAV no ha de generar problemes des del punt de vista de la seguretat.

7. A partir d'ara caldrà un calendari de reunions més freqüent de la comissió de seguiment del TAV.

 
Escrit per krls el dia 11.10.07 | Enllaç permanent |


0 Comentaris:


Publica un comentari

~ Inici