15 abril 2008
Parlem dels "compromisos" del Tripartit amb el Ter?
Diumenge vaig explicar que havia participat a la manifestació convocada pels regants del baix Ter, i us adjuntava la proposta de resolució que vaig entrar al Parlament de Catalunya el 23 de gener d'enguany. En essència demana el següent:
  1. Fer un reconeixement institucional a la contribució i paper fonamental del riu Ter, a través de la seva aportació d'aigua a les comarques barcelonines i gran part de Catalunya, al desenvolupament social i econòmic del país.
  2. Explicitar el compromís amb el restabliment urgent del cabal ecològic del riu Ter, amb un calendari concret.
  3. Que els nous cabals aportats per les noves dessaladores serveixin per retornar una quantitat equivalent al riu Ter.
  4. Que reconsideri els cabals previtos per al proper trimestre per evitar la mort biològica del Ter.
  5. Demanar la publicació de les balances hídriques anuals de la conca del Ter, així com facilitar informació actualitzada públicament sobre els cabals instantanis que circulen en diferents trams del riu Ter, la seva qualitat ecològica i els volums derivats cap a altres conques catalanes.
La proposta recull la literalitat de la moció aprovada per tots els grups municipals de l'Ajuntament de Girona i que després s'ha anat aprovant en d'altres institucions locals. Crec que és just reconèixer que els polítics locals gironins pensem exactament el mateix quan parlem del Ter (una altra cosa són les actituds: trobo a faltar que l'alcaldessa de Girona es posi al davant de la reivindicació del Ter d'una forma manifesta i activa. Però aquest és un altre debat).

Bé: el Tripartit en pes ha presentat una esmena on queda clar quin és el seu compromís amb el Ter. El de CiU queda clar; el del Tripartit --PSC, ERC i ICV-- va per un camí molt diferents i sobretot contradiu allò que els seus dirigents del territori van pregonant i aprovant. El text que han presentat volen que substitueixi el redactat que us he transcrit abans, i és el següent:
"El Parlament insta el Govern de la Generalitat a_
Reconèixer l'esforç que està fent tota la conca del riu Ter i es reafirma en la voluntat de prioritzar la disminució de la pressió que ara pateix, facilitant el retorn progressiu i gradual per assolir el cabal ambiental que es desprèn del Pla Sectorial de Cabals de Manteniment i la seva posterior aplicació, d'acord amb els plans zonals, tal i com ja s'està actuant en el Ter superior, des del moment en què l'actual situació d'excepcionalitat resti superada i puguem comptar amb l'aportació de nous recursos (reutilització, recuperació d'aqüífers, dessalinització...)
Aquest retorn progressiu de cabal haurà de ser calanderitzat en el marc de la Comissió Tècnica ja constituïda entre representants del Consorci Alba-Ter i el Departament de Medi Ambient i Habitatge".
Ja veieu que allà on demanem compromisos clars, calendaris concrets, mesures palpables... ens proposen vaguetats i generalitats. Tot allò que compromet el nostre Govern a mantenir una determinada actitud es canvia per compromisos indeterminats.

 
Escrit per krls el dia 15.4.08 | Enllaç permanent |


0 Comentaris:


Publica un comentari

~ Inici