09 abril 2008
Tornant del Ple de l'Ajuntament
El Ple de l'Ajuntament de Girona d'aquest mes ha estat especialment llarg. Avui, la Defensora del Ciutadà, Teresa Sesseras, ens presentava l'informe del 2007, que hem aprovat, i alhora s'acomiadava del Ple perquè ha estat la darrera ocasió en què hi ha intervingut. El mes d'octubre deixarà el càrrec i el proper informe ja el presentarà la persona que la substitueixi. L'han volgut acompanyar col·legues seus de Salt, Vilafranca, Santa Coloma de Gramenet i Figueres, que han assistit al ple des de la primera fila del públic.
Hem parlat del pla de joventut --ens hi hem abstingut, pel poc rigor de les dades que s'hi manegen--, de la reforma del reglament d'aigua potable per encabir-hi sancions pel mal ús de l'aigua: ens hi hem abstingut perquè si bé estem d'acord amb les mesures, no ho estem ni pel que fa la quantia de les sancions ni per la intencionalitat "reeducadora" que s'hi amaga al darrere i que ha quedat palesa en la intervenció del regidor de medi ambient. Tampoc no compartim que en fase d'excepcionalitat 1 s'apliquin mesures restrictives que no són obligatòries.
Al torn de precs i preguntes he demanat a l'alcaldessa que tregui l'Ajuntament de la via morta en què es troba pel que fa al projecte del TGV a la nostra ciutat: ja fa gairebé sis mesos que no s'ha reunit la comissió de seguiment, no sabem res de les obres que ja haurien d'haver començat, no sabem res de l'oficina d'informació que s'hauria d'haver obert, no sabem res de les millores al projecte constructiu...
Hem acabat tard. Demà a primera hora he de marxar cap a Barcelona per assistir a la comissió d'obres públiques del Parlament, on hi defenso una proposta de resolució.

 
Escrit per krls el dia 9.4.08 | Enllaç permanent |


0 Comentaris:


Publica un comentari

~ Inici