Increïble però cert: a Girona una empresa amb menys punts que una altra pot obtenir un contracte de 6,6 milions d’euros

El títol d’aquest text és necessàriament llarg perquè s’entengui quin és el rigor de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Girona, quina és la “feina ben feta” que diuen que fan. El ple de l’Ajuntament celebrat ahir va aprovar, amb els vots en contra de tota l’oposició, els plecs de clàusules per a contractar la redacció del projecte de la macroincineradora que es vol perpetrar a Campdorà. Nosaltres sempre hem dit que ens oposem rotundament a l’indret on es vol instal·lar, però ahir no discutíem d’això sinó de les condicions amb què volen treure a concurs la redacció del projecte del complex i el seguiment de les obres. Un contracte de gran importància, perquè el projecte sol ja ens costarà 6,6 milions d’euros.

Els plecs de condicions presenten un seguit de contradiccions i mancances que ja vaig denunciar en la meva intervenció d’ahir i que formaran part de les al·legacions que pensem presentar. Però ara voldria subratllar una de les denúncies que vaig formular, perquè la trobo desconcertant: per obra i gràcia de l’equip de Govern, resulta que una empresa que tingui menys punts que una altra es podria endur el sucós contracte. Anem a pams, i expliquem-ho amb detall.

1) La valoració de les diferents ofertes que s’acabin presentant al concurs dels 6,6 milions d’euros es farà a partir de dos grans criteris. Dels 100 punts màxims que es poden obtenir, 40 seran a partir de la valoració objectiva i automàtica (20 pel preu de l’oferta i 20 per la dedicació del personal) i 60 dependran d’un judici de valor (és a dir, de la consideració subjectiva que en faci un “comitè d’experts” format íntegrament per tècnics de l’Ajuntament, de la Generalitat i de l’empresa municipal que gestiona la incineradora). O sigui, que d’entrada pesen molt més els criteris subjectius que no pas l’oferta econòmica.

2) Per ser adjudicatari cal obtenir un mínim de 40 punts dels 60 que conformen la puntuació que depèn d’un judici de valor… però no hi ha punts mínims pel que fa a la valoració objectiva.

3) Per tant, una empresa que obtingui zero punts en la valoració objectiva (preu i dedicació del personal) i en canvi obtingui 60 en la valoració subjectiva passarà per davant d’una que obtingui els 40 punts màxims de la valoració objectiva i n’hi atorguin 30 de la subjectiva. Malgrat que aquesta empresa sumaria 70 punts (10 més que la primera), no podria ser considerada com a adjudicatària perquè no arribaria als 40 punts mínims de la puntuació que depèn d’un judici de valor.

I, per cert, que l’informe d’intervenció que consta a l’expedient senyala una anomalia rellevant: no hi consta cap informe dels serveis tècnics justificant la contractació (precepte indispensable en la llei de contractació del sector públic…)