La llengua de signes catalana, al Parlament

Presentació en llengua de signes catalana from Carles Puigdemont on Vimeo.

Aquesta setmana passada s’han produït totes les compareixences d’experts i afectats per la tramitació de la Llei de la Llengua de Signes Catalana. És la llengua pròpia dels catalans que signen, majoritàriament persones sordes i sordcegues, però també els seus familiats i intèrprets i guies-intèrprets oïdors. El Govern ha volgut que aquesta fos una llei exclusivament lingüística, i per això els aspectes més rellevants que tenen a veure amb l’accessibilitat de les persones sordes en un pla d’estricta igualtat no hi seran tractats i quedaran confiats a una altra tramitació parlamentària, si s’escau.

Aviat s’obrirà el període d’esmenes. Em toca ser el portaveu de CiU en aquesta llei, i per això he seguit les compareixences que s’han produït durant tres dies, on hem pogut escoltar les argumentacions d’una àmplia varietat de representants (en podreu trobar els vídeos al Canal Parlament). Ha estat un gran aprenentatge.

Tindrem moltes ocasions per entrar a comentar la llei de la LSC a fons. En tot cas, he aprofitat l’ocasió –i abusant de l’amabilitat de l’Anna Martínez, que va fer d’intèrpret com podeu comprovar al vídeo– i he incorporat al meu bloc una petita presentació de la meva persona accessible per a persones sordes, tant per a les que usen la LSC com per a les que se serveixen dels subtítols.