El febrer genera un centenar més d’aturats a la ciutat de Girona

L’augment de l’atur a la ciutat de Girona ha continuat aquest mes de febrer, però de manera molt més moderada que no pas ho havia fet el mes de gener. El nombre de gironins que han perdut la feina o que s’han incorporat a les oficines d’ocupació és de 99, sumant ara un total de 6.972 persones de la nostra ciutat sense feina. Els dos sectors principals (serveis i construcció) continuen generant atur, que majoritàriament continua essent masculí.  En el gràfic s’observa l’evolució dels mesos de febrer dels darrers anys, i com en tan sols un any hi ha hagut 1.361 persones més que s’han incorporat a les llistes de les oficines d’ocupació.

Aquestes dades són oficials, les que el Departament de Treball difon mitjançant l’Observatori del Treball. No disposo de dades oficials, recents i detallades a la ciutat de Girona del nombre d’autònoms que s’han donat de baixa i dels que bo i estan donants d’alta no tenen feina.