La Generalitat invertirà 10 milions en la nova estació d’autobusos de Girona

L’anunci de la licitació de les obres de la nova estació d’autobusos de Girona confirma dues coses que alguns havien discutit: la implicació de la Generalitat amb la ciutat, i el compliment del compromís contret al seu dia pel conseller Santi Vila. Es tracta d’una inversió molt important, que cal posar en valor encara més tenint en compte els temps que corren i les restriccions pressupostàries.

Plànol
Plànol

Aquest és el text del comunicat fet públic pel Departament de Territori i Sostenibilitat:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert la licitació, per un import de 10 MEUR, de les obres de la nova estació d’autobusos de Girona, que s’ubicarà a l’estació intermodal soterrada construïda per l’arribada de la línia d’alta velocitat. La instal·lació ocuparà el primer nivell soterrat del recinte i tindrà una superfície total d’uns 17.000 metres quadrats. Es preveu que entri en servei durant l’any que ve i rebi 1,7 milions de viatgers anuals.
El projecte de la nova estació s’ha consensuat amb l’Ajuntament de Girona i l’Associació de Transports de Girona (ASETRANS). Els usuaris accediran a la nova terminal d’autobusos a través del vestíbul de l’estació intermodal, –anomenat edifici satèl·lit–, situat en superfície. Els autobusos disposaran d’un accés únic i exclusiu, mitjançat una rampa al carrer situat al sud, a la plaça Europa.
L’estació d’autobusos es configurarà mitjançant dos àmbits, a banda de l’accés de l’edifici satèl·lit:
  • Àmbit destinat a la recepció de viatgers, amb 10 taquilles per a la venda de tiquets, una oficina d’informació, zona d’espera i vending.
  • Zona d’andanes. Es formarà un illa d’uns 2.600 metres quadrats destinada als usuaris que comptarà amb un espai per a l’espera. Al voltant d’aquesta illa s’ubicaran les andanes, 27 en total. En la instal·lació es podran produir, en moments punta, fins a 20 operacions simultànies.
Paral·lelament a aquest projecte, es preveu la signatura d’un conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i ADIF per a acordar els termes de la cessió de la infraestructura.
Actualment, Girona compta amb una estació d’autobusos provisional a la plaça d’Espanya, davant l’estació de tren, atès que l’antiga instal·lació es va demolir amb motiu de les obres de la línia d’alta velocitat. Aquestes obres van incloure la construcció d’una estació intermodal soterrada, en la qual es va reservar un espai per a la nova estació d’autobusos.
A l’estació intermodal, estan ara en servei l’estació d’alta velocitat, situada a nivell -4 (andanes), una part del nivell -1 (recorreguts entre carrer i andanes i dependències tècniques) i el nivell 0 (accés, edifici satèl·lit). Els nivells corresponents a la futura estació d’autobusos i aparcament per a turismes es troben amb l’obra civil executada. En superfície, estan en execució les obres per tal de finalitzar la urbanització de tot l’àmbit afectat per les obres de l’estació intermodal.