Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /srv/vhost/carlespuigdemont.cat/home/html/libs/ezdb1.php on line 63
CiU Girona - El programa Girona CiU


Notice: Undefined index: cap in /srv/vhost/carlespuigdemont.cat/home/html/compilades/c_daa869d22feb661e3a7fbf976c7fe61d.php on line 11

Notice: Undefined index: cap in /srv/vhost/carlespuigdemont.cat/home/html/compilades/c_daa869d22feb661e3a7fbf976c7fe61d.php on line 19
Logotipel programa
proposta

Baixar el programa electoral complet


Aire fresc
Les noves propostes per la Girona del futur!


Girona és una ciutat que té una potencialitat extraordinària. Després de 28 anys de governs socialistes, la ciutat corre el risc de caure en el perill de l’anar fent, del qui dies passa anys empeny.  Girona necessita aire fresc.

És un fet inqüestionable que les coses ens van millor que fa 28 anys, i també ho és que en aquest progrés hi hem intervingut tots. Però no podem continuar més temps emmirallant-nos en els èxits del passat i és urgent que parlem entre tots de quins volem que siguin els nostres èxits del futur.

Està en joc el model de ciutat en la qual hauran de viure i treballar els nostres fills. Hem d’aprofitar oportunitats que ens ofereix el Tren d’Alta Velocitat, la nova economia, les tecnologies de la informació i la comunicació, el parc científic, les fires i congressos, el turisme.  

Els símptomes que cal un canvi d’aires són cada dia que passa més evidents: ens cal urgentment millorar la neteja, el trànsit, la seguretat. Ens cal millorar la qualitat democràtica i l’eficàcia de l’administració. Ens cal augmentar i estendre a tota la ciutat la qualitat de vida i la societat del benestar.

L’equip d’homes i dones de CiU hem imaginat una Girona millor, ambiciosa, que ofereixi oportunitats a la gent que hi vol prosperar, que hi vol invertir, que hi vol créixer. Una Girona desperta, amable, moderna, europea, neta, segura. Amb una qualitat de vida homologable als estàndards europeus, i plenament integrada en el concert de les ciutats mitjanes d’Europa.


Aire fresc
Pla de mesures urgents!


Durant el primer any del nostre mandat emprendrem mesures que posaran solucions d’efectes immediats sobre quatre àmbits on és necessària l’acció municipal:
 • Pla de xoc en neteja
Acció ràpida i permanent. Soterrar els contenidors de la ciutat­
 • Pla de xoc en mobilitat
Gratuïtat dels autobusos en les hores de col·lapse de trànsit. Estendre a partir dels 65 anys la gratuïtat de l’autobús, i des dels 0 als 12 anys. Rebaixar el preu del bitllet. Incrementar freqüències. Microbús gratuït que serveixi al centre de la ciutat
 • Pla de xoc en seguretat
Més presència de policia als carrers. Nova comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt.
 • Pla de xoc en democràcia i eficàcia municipal
Obertura oficina d’informació del projecte del TAV. Retransmissió dels plens municipals per internet. Plens municipals itinerants als barris de la ciutat. Cap gran decisió sense una consulta ciutadana.


Aire fresc
Noves propostes per Girona!


programa
Educació, Educació, Educació!
 • Impulsarem un Programa Pedagògic de difussió de l’esperit científic, innovador i emprenedor per als estudiants de Girona.
Atenció integral a les persones amb dependents!
 • Elaborarem un Pla Individual d’Atenció Integral (PIAI) a totes les persones amb dependències; i els assignarem un gestor personal de referència (GPR) per fer efectiu un autèntic model de finestreta única.
 • Promourem diferents programes pilot per impulsar la vida independent en els per a persones amb diversitat funcional.
Millorarem la salut pública!
 • Destinarem recursos públics i promourem accions per a captar la inversió privada en la recerca sobre malalties emergents neurològiques, malalties cardiovasculars, malalties oncològiques, i altres malalties cròniques o de difícil curació.
Immigració: arrelament!
 • Crearem un programa d’arrelament social i integració a Girona basat en l’assumpció de drets i deures per part de la població immigrant.
Col·laborar amb el tercer sector!
 • Elaborarem mecanismes de coordinació i de treball en xarxa amb les entitats del tercer sector.
Incloure a tothom!
 • Impulsarem un programa d’inserció sociolaboral que tindrà per objecte la promoció de l’ocupació de les persones en situació, o en greu risc, d’exclusió.
 • En col·laboració amb el tercer sector, establirem microcrèdits per afavorir la creació de projectes d’autoocupació de persones en situació d’exclusió social.
Més neta!
 • Girona sempre neta. Garantirem els estàndars de neteja i manteniment de la ciutat tot l’any i a totes les zones.
 • Contenidors soterrats. Emprendrem un pla per al soterrament dels contenidors de la ciutat.
Sense sorolls!
 • Girona lliure de sorolls. Rebaixarem els decibels de les emergències, crearem una brigada especialitzada en convivència que vetlli per donar solucions.
 • Sense barreres arquitectòniques!
 • Eliminarem totes les barreres arquitectòniques i farem la citat habitable per a les persones amb dificultats de visió.
Wi-fi per tothom!
 • Girona sense fils: establirem una xarxa pública d’accés wi-fi a tota la ciutat, començant pel parc de la Devesa.
Atenció per la gent gran!
 • Crearem programes de serveis municipals per a la gent gran que incloguin: descomptes per l’accés a serveis públics i activitats de pagament amb oferta reservada; la dotació a tots els equipaments per a la gent gran d’equips informàtics i cursos d’accés a les Tic’s; el foment de l’activitat esportiva.
Més Verda!
 • Repensarem i transformarem molts dels actuals espais públics de ciment de Girona en espais verds. Carrers i places pensats per les persones.
 • Potenciarem, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sarrià de Ter, el vial del riu que s’allargarà dos quilòmetres més dels actuals.
Un parc d’habitatge públic de lloguer i de compra!
 • Ens comprometem a utilitzar el patrimoni de sòl públic municipal per a la constitució de parcs d’habitatge públic de lloguer i compra.
 • Elaborarem programes locals d’ajuts al lloguer d’habitatges per a parelles menors de 35 anys que vulguin independitzar-se.
Més bonica!
 • Revisarem les ordenances municipals perquè es prioritzin els processos de rehabilitació i modernització dels edificis, amb respecte a l’entorn i a la qualitat arquitectònica del patrimoni.
Més suport a la família!
 • Ens comprometem a crear més places d’escola bressol mitjançant la construcció progressiva de noves escoles bressol públiques, la creació de places concertades i l’atorgament d’ajuts per aquelles famílies que no disposin d’accés a una plaça pública o concertada per manca de disponibilitat de places.
 • Facilitarem ajuts a les famílies per fer front als llibres de text del seus infants.
Pels joves!
 • Targeta 333: 3 obres de teatre, 3 concerts i 3 entrades gratuïtes a la ciutat de Girona entre els 16 i els 25 anys, posant a l’abast dels joves la cultura i la creació.
 • Reforma del Senat dels Joves per treure’l de la tutela municipal i convertir-lo en un òrgan d’expressió lliure de prioritats i opinió dels col·lectius juvenils.
Seguretat és llibertat!
 • Ens comprometem a analitzar l’estat de la seguretat pública de Girona, especialment en les matèries de seguretat ciutadana, seguretat viària i protecció civil, per definir àrees prioritàries d’actuació i establir les accions que cal realitzar per passar de la reacció a la prevenció.
Serveis Socials de qualitat!
 • Definirem conjuntament amb les entitats del tercer sector una cartera bàsica de serveis socials de Girona adaptada a les necessitats i la situació de cada barri.


programa
Innovació i creativitat per Girona!
 • Ens comprometem a impulsar, programes i ajuts públics per al desenvolupament de projectes de R+D+i per Girona.
 • Ens comprometem amb el Parc Tecnològic i del Coneixement de la UdG i la millora  de la seva relació amb el sector productiu i tecnològic.
Apostem per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones!
 • Ens comprometem a promoure plans municipals per a la igualtat d’oportunitats.
 • Proposem incorporar indicadors per avaluar l’impacte de gènere en totes les disposicions i projectes.
Pels emprenedors!
 • Programa “Girona emprenedora”: suport als joves llicenciats de la Universitat que vulguin portar a terme la seva idea empresarial.
Per aprendre anglès!
 • Iniciarem una política de convenis amb els ajuntaments de les ciutats d’Irlanda i el Regne Unit accessibles des de l’aeroport de Girona que reforcin les opcions personals i familiars d’aprenentatge de la llengua anglesa.
Pels emprenedors socials!
 • Impulsarem  la cultura i les accions de Responsabilitat Social Corporativa de les empreses com a vehicle de col·laboració entre el món empresarial, l’Ajuntament de Girona i les entitats per tal de desenvolupar projectes que reverteixin en l’augment de la cohesió social a la nostra ciutat.
Per una ocupació de qualitat!
 • Posarem en marxa plans de formació “a la carta” adequats a les necessitats de Girona, sensibles a les necessitats dels col·lectius més desfavorits.
Tic’s per a les Pimes!
 • Farem arribar les Tics a les Pimes, mitjançant programes d’implantació elaborats conjuntament amb les empreses de referència.
Per un Comerç de proximitat!
 • Ens comprometem a dotar pressupostàriament Plans per a l’Impuls del Comerç de Proximitat que contemplaran inversions públiques i privades per a nous projectes de construcció d’aparcaments, de millores de l’entorn i d’accessibilitat amb transports públics.
 • Ens comprometem a crear instruments per facilitar la renovació i l’adaptació d’establiments comercials.


programa
Millorar el trànsit!
 • Redefinició de la situació de les rotondes conflictives, de la sincronització dels semàfors, de la necessitat de policia municipal en les hores punta.
 • Establiment del pla de mobilitat, amb participació dels agents econòmics i socials, mentre durin les obres del TAV i el posterior model.
Transport públic de qualitat!
 • Projecte de tramvia aprofitant el sòl alliberat pel viaducte (nord-sud) i est-oest.
 • Proposar a l’Estat l’ampliació dels horaris de tren de tornada des de Barcelona.
Aparcar millor!
 • Diàleg amb altres municipis de l’entorn per a l’habilitació de pàrkings perifèrics i creació de llançadores al centre de la ciutat.
Polígons industrials de qualitat!
 • Elaborarem amb els agents econòmics i socials plans de millora dels serveis bàsics i de la mobilitat dels polígons industrials de Girona i el seu entorn.
Inversions imprescindibles!
 • Reforma dels accessos nord a la ciutat de Girona.
 • Projecte de reordenació urbanística del riu de l’Onyar al seu pas per Girona.
 • Remodelació  de la plaça de la constitució.
 • Nou plantejament per al carrer de Barcelona.


programa
Promocionar la ciutat internacionalment!
 • Promoció activa i ambiciosa de la marca “Girona” que permeti oferir Girona tot l’any.
Turisme de qualitat!
 • Convertir Girona en destinació turística de primera elecció per a un perfil de turisme basat en la cultura, la gastronomia, el patrimoni, les tradicions, l’entorn, el comerç, els productes autòctons, les fires i els congressos.
 • Incrementar el nombre de pernoctacions per càpita i la despesa turística per càpita.
Més Cultura!
 • Donarem estímuls i ajudes a la creació d’indústria cultural.
 • Establiment a Girona del centre nacional de la cançó dels Països Catalans.
 • Entenem la creació artística i cultural també com un sector econòmic que cal impulsar per això doblarem els recursos destinats als emprenedors culturals.

Accés a les Tic’s!
 • Qualsevol actuació en via pública ha de preveure la dotació de canalitzacions i arquetes per a cablejat de fibra òptica.
 • Incorporar al planejament urbanístic les mesures per a garantir les dotacions per a fibra òptica i d’espais a cedir per bastir instal·lacions de radiocomunicació.


programa
Girona 2016!
 • Convertir Girona en la capital europea de la Cultura el 2016.
  Proposem un projecte d'ambició, d'il·lusió i de futur, amb repercussions tant a nivell
  cultural com turístic, econòmic i social. És una inversió que té un gran retorn en termes de promoció internacional, de turisme, d'inversions europees per a programes   culturals i de prestigi de la marca “Girona” que servirà per a altre tipus de polítiques de promoció de la ciutat en àmbits com les fires i els congressos.

TGV!
 • Reivindicarem que l’estat executi el projecte que Girona necessita i que ens alliberi d’hipoteques de futur (estació de mercaderies, zona del Pont Major).
 • Redactarem un Pla Estratègic Global amb la participació dels municipis veïns per a la planificació de les conseqüències sobre mobilitat, habitatge, urbanisme, model socio-econòmic, i l’aprofitament de la potencialitat que obre la nova infraestructura.
Fires i Congressos!
 • Promourem l’ampliació d’un nou espai firal que multipliqui la superfície d’exposició i d’aparcaments, alhora que sigui molt més accessible i connectat amb el dinamisme de la regió urbana.
 • Ampliarem el parc firal als terrenys que ara ocupa l’estació de mercaderies de tren de Girona, al sud del municipi, i el convertirem en un motor econòmic i social de la ciutat.
Tramvia!
 • Construirem un projecte de tramvia aprofitant el sòl alliberat pel viaducte (nord-sud) i est-oest.
Xarxa Wi-fi. Connectats!
 • Crearem una xarxa Wi-fi pública per a tota la ciutat.
La nova Devesa!
 • Redactarem un Pla Estratègic per a la Devesa. Ho farem amb la participació dels veïns, les entitats, les institucions de la ciutat. Serà un disseny fet des de Girona i pensat per a Girona.

CiU Girona | Plaça Catalunya, 22, 1r, 4ª | 17002 - Girona
Desenvolupat per Tirabol